Lời Khuyên Thanh Niên (Bộ sách Cha Mẹ Khéo – Con Thành Công)

109,000

“Lời khuyên thanh niên” là một trong 8 cuốn của bộ sách cha mẹ khéo con thành công của tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Qua cuốn sách này bạn  sẽ thấy tác giả rất thành thực, đứng vào địa vị một người “anh cả” nhiều kinh nghiệm, chịu suy tư mà dắt dẫn các bạn – trong năm vấn đề dưới đây:

  1. Tìm hiểu cơ thể của các bạn.
  2. Tìm hiểu đời sống tình cảm – Cách cư xử với mọi người
  3. Luyện trí óc – Cách học hành, đọc sách, tiêu khiển.
  4. Nâng cao tâm hồn.
  5. Lựa một nghề thích hợp với các bạn.
Lời Khuyên Thanh Niên (Bộ sách Cha Mẹ Khéo – Con Thành Công)

109,000