Bốn Mươi Gương Thành Công – Nguyễn Hiến Lê (Bộ Sách Sống Sao Cho Đúng)

125,000

Thông qua câu chuyện của 40 tấm gương này, bạn đọc sẽ hiểu được lí do vì sao họ thành công, để thành công họ cần trang bị những gì. Đó đều là những câu chuyện người thật việc thật trong thực tế. Bạn muốn học hỏi bài học thành công hãy tìm tới ngay cuốn sách 40 Gương thành công của bộ sách Sống sao cho đúng do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt.

Bốn Mươi Gương Thành Công – Nguyễn Hiến Lê (Bộ Sách Sống Sao Cho Đúng)

125,000