Category Archives: Tiểu sử Nguyễn Hiến Lê

Những điều ít ai biết về học giả Nguyễn Hiến Lê

Ngày 15.8.2018, tại Đường Sách TP.HCM, BIZBooks đã tổ chức bàn luận về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Hiến Lê và ra mắt một số tác phẩm dịch nổi tiếng của ông vừa được tái bản, trong đó Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống. Tiểu sử học giả – dịch giả […]