Category Archives: Tin Tức

Sách Liệt Tử Dương Tử – Xung hư chí Đức Chân Kinh

Sách Liệt Tử Dương Tử

Khác với những tác phẩm của các triết gia đương thời, cuốn sách Liệt Tử Dương Tử lại mang một sắc thái riêng khi chỉ có một phần mười là lí thuyết, còn chín phần kia toàn là truyện kể, chúng lôi cuốn và rất hấp dẫn, mang đậm tính triết lý những không hề khô […]

Sách Mặc Tử và Biệt Mặc – Triết Lý Mặc Gia

Trong những nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc cổ đại, Mặc Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học lớn để lại rất nhiều giá trị thiết thực đóng góp vào sự phát triển của xã hội xưa cung như nay. Đặc biệt, tư tưởng Kiêm Ái của ông là một trong những […]

Sách Hàn Phi Tử – Học Thuyết Pháp Trị của trường phái Pháp Gia

sách hàn phi tử

Trong lịch sử Trung Quốc, học thuyết pháp trị được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ với quan điểm tư tưởng của: Quản Trọng, Thân Bất Hại, Thận Đáo, Thương Ưởng,…Những hệ tư tưởng này mới chỉ dừng ở mức sơ khai chưa có điểm chắc chắn, khai thác sâu vào nội […]

Sách Tuân Tử – Nội dung tư tưởng triết học của Tuân Tử

sách tuân tử

Khi tìm hiểu về Nho Gia ta không thể quên kể đến 3 cái tên tiêu biểu nhất là Khổng Tử, Mạnh Tử và Tuân Tử. Nếu như Khổng Tử là người khai sáng ra triết học Nho Gia thì Mạnh Tử và Tuân Tử là hai người cùng thừa kế và phát triển học […]

Sách Mạnh Tử – Tinh hoa triết học Phương Đông

sách mạnh tử

Xuân Thu – Chiến Thực được xem là giai đoạn phát triển nhất của tư tưởng triết học Trung Hoa cổ đại, khi xuất hiện rất nhiều nhà tư tưởng vĩ đại. Lịch sử gọi đây là thời kỳ “Bách Gia Tranh Minh” hay “Bách gia chư tử”. Mở đầu cho thời kỳ này là […]

Trang Tử Nam hoa kinh – Hệ thống tư tưởng trường phái Đạo Giáo

tranh tử nam hoa kinh

Sống trong thời kỳ đất nước đầy biến động, các nước chư hầu phân tranh, Trang Tử nổi lên là nhà tư tưởng lớn về Đạo học trong triết học cổ Trung Quốc cùng với Lão Tử. Ông là một người  “thà chịu kéo lê cái đuôi trong bùn” để giữ vững cái cốt cách, […]

Sách Khổng Tử – Đỉnh cao của triết học Nho Gia

sách khổng tử

Những tư tưởng, triết lý của Khổng Tử được người đời quý trọng và học tập theo. Những giá trị nhân sinh quan ông để lại đã đóng góp phần giá trị rất lớn cho sự phát triển văn hóa Phương Đông. Mặc dù, những quan điểm, chủ trương, nội dung trong tư tưởng của […]

Đạo đức kinh của lão tử – Triết Lý Nhân Sinh Đạo Gia

đạo đức kinh của lão tử

Lão Tử được xem là người đầu tiên đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Đạo Gia. Đây được xem là một trong bốn trường phái phát triển mạnh mẽ nhất của Trung Hoa cùng với Nho Gia, Pháp Gia và Mặc Gia. Trường phái tư tưởng triết học này […]

Những dấu ấn từ tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê

Đã từ lâu tên tuổi Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984) đã được nhiều người biết đến với tư cách là một nhà văn, một học giả, một nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập khoảng 120 tác phẩm để đời có giá trị thuộc mọi lĩnh vực khác nhau như giáo […]

Nguyễn Hiến Lê: Một con người – Một nhân cách

Người học giả lỗi lạc Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984) trong mắt của những người cùng thời và hậu thế thường được ngưỡng mộ là một học giả có sự nghiệp viết văn đáng nể về đủ mọi phương diện khảo cứu, biên soạn, dịch thuật với khoảng 120 tác phẩm để đời đậm […]