Combo Biến Thời Gian Thành Vàng – Tặng Kèm Kho Audio Books

422,000 359,000

Combo sách: biến thời gian thành vàng thuộc tủ sách Nguyễn Hiến Lê gồm 4 cuốn: Lợi mỗi ngày được một giờ, tổ chức công việc theo gia đình, tổ chức công việc làm ăn và tổ chức công việc theo khoa học sẽ giúp bạn biết cách sử dụng thời gian hợp lý hơn, tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

 

Combo Biến Thời Gian Thành Vàng – Tặng Kèm Kho Audio Books

422,000 359,000