Combo Sống Sao Cho Đúng 1 (Trọn Bộ 4 Cuốn + Tặng Cuốn Các Cuộc Đời Ngoại Hạng)

425,000

Bộ sách sống sao 1 bao gồm 4 cuốn: Đắc Nhân Tâm, Quẳng gánh lo và vui sống, Luyện Tinh Thần và Bốn Mươi Gương Thành Công. Bộ sách được viết bởi Dale Carnegie và cuốn Luyện Tinh Thần của tác giả Dorothy Carnegie được dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt.

 

Combo Sống Sao Cho Đúng 1 (Trọn Bộ 4 Cuốn + Tặng Cuốn Các Cuộc Đời Ngoại Hạng)

425,000