Đạo quân tử triết lý nhân sinh – Bộ 8 cuốn sách quý hiếm của Nguyễn Hiến Lê

1,299,000

Góc sách quý – hiếm của Cụ Nguyễn Hiến Lê người có Tâm – Tầm – Trải – Ngẫm mới đọc được. Bizbooks xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bộ sách của Nguyễn Hiến Lê Đạo quân tử triết lý nhân sinh. Tuyển tập bộ sách gồm 8 cuốn sách của “Bát Tử” Trong thời Bát Gia Tranh Minh gồm: Hàn Phi Tử, Khổng Tử, Lão Tử, Liệt Tử Dương Tử, Mặc Tử, Mạnh Tử, Trang Tử và Tuân Tử.

Đạo quân tử triết lý nhân sinh – Bộ 8 cuốn sách quý hiếm của Nguyễn Hiến Lê

1,299,000