Sống đẹp – Nghệ thuật sống trọn vẹn

153,000

Nhiều cuốn sách viết về lối sống thường chú trọng đến sự thành công, đưa ra những quy tắc thực tế về cách luyện trí, luyện tinh thần, xử thế và làm việc, cho nên tuy hữu ích thật nhưng không nhiều cuốn để lại dư âm trong hồn người đọc. Với nội dung cuốn sách được trình bày trong 15 chương:

Chương 1: Nhận thức

Chương II: Quan niệm về nhân loại

Chương III: Di sản động vật tính trong ta

 Chương IV: Cận nhân tình

Chương V: Ai có thể ảnh hưởng đời được hơn cả?

 Chương VI: Lạc thú ở đời Chương VII: Cần biết nhàn tản

Chương VIII: Lạc thú trong gia đình

Chương IX: Hưởng thụ ở đời

Chương X: Hưởng thụ thiên nhiên

Chương XI: Thú du lãm

Chương XII: Hưởng thụ văn hoá

Chương XIII: Những quan hệ với thượng đế

Chương XIV: Nghệ thuật tư tưởng Cuốn sách là chia sẻ kinh nghiệm bản thân của tác giả đến đời sống.

Nội dung “Sống đẹp” không nhằm xác định một chân lý hay bất kỳ một giá trị kinh điển nào, nó chỉ là cảm nhận khách quan của chính tác giả.

Sống đẹp – Nghệ thuật sống trọn vẹn

153,000