Sách Hàn Phi Tử – Học Thuyết Pháp Trị của trường phái Pháp Gia

Trong lịch sử Trung Quốc, học thuyết pháp trị được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ với quan điểm tư tưởng của: Quản Trọng, Thân Bất Hại, Thận Đáo, Thương Ưởng,…Những hệ tư tưởng này mới chỉ dừng ở mức sơ khai chưa có điểm chắc chắn, khai thác sâu vào nội tại của vấn đề. Cho đến khi học thuyết của Hàn Phi Tử ra đời phát trị mới được hoàn thiện nhất với những đường lối, chủ chương vô cùng thiết thực, đóng góp một phần lớn vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Và từ đây, Hàn Phi Tử đã là người đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của Pháp Gia sánh ngang với Nho Gia, Đạo Gia, Mạc Gia,…Cuốn sách Hàn Phi Tử của dịch giả Nguyễn Hiến Lê sẽ khái quát một cách chi tiết về hệ tư tưởng và quan điểm của tác giả, giúp bạn khai thác rất nhiều thông tin giá trị về Pháp Trị,…

Hàn Phi Tử là ai?

Cuộc đời/tiểu sử Hàn Phi Tử

Hàn Phi Tử còn được gọi là Hàn Phi  (280 TCN – 233 TCN)  trong giai đoạn Tần Thủy Hoàng đang thống nhất Trung Hoa. Ông có xuất thân thuộc dòng dõi quý tộc, là công tử của vua công nước Hàn, nhưng ông chỉ là con thứ của vua. Chính nhờ điều này mà ngay từ nhỏ ông đã nhìn rất rõ được các mối quan hệ trong chính trị, vừa vua tôi và cách cai trị đất nước.

Theo nhiều tư liệu thì Hàn Phi Tử có tật nói ngọng, không thể biện luận nhưng giỏi viết sách. Cùng với Lý Tư, Hàn Phi Tử là môn sinh của Tuân Tử (một trong những nhà tư tưởng triết gia lớn của Trung Quốc thời bấy giờ). Từ nhỏ Hàn Phi đã được tiếp thu tìm hiểu sâu sắc về các tư tưởng của các bậc hiền nhân đi trước (Nho gia, Đạo gia, Mặc gia,…).

Trong thời thế loạn lạc, nước Hàn suy yếu, Hàn Phi Tử đã nhiều lần dâng thư lên vua nhưng đều bị khước từ. Sau này khi Tần đánh Hàn, ông bị phái đi sứ nước Tần. Tại đây, những tư tưởng pháp trị của ông rất được Tần Thủy Hoàng thích. Sau này, do sự đố kị của bạn cũ là Lý Tư, ông đã bị bức tử trong ngục.  Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng áp dụng đạo phát trị của ông một cách triệt để.

sách hàn phi tử

Tư tưởng của Hàn Phi Tử

Hàn Phi Tử tuy không phải là người khởi xướng đạo Phát Gia nhưng ông là người có tư tưởng hoàn thiện nhất về trường phái này. Học Thuyết Hàn Phi Tử được cải thiện và hoàn chỉnh rất nhiều không còn sự khô khan và cứng nhắc như những người đi trước, học thuyết của ông rất thuyết phục và sống động.

Hàn Phi cũng kế thừa tư tưởng của người thầy là Tuân Tử “nhân chi sơ tính bản ác”, con người sinh ra mang “bản ác”, là “tự tư tự lợi”, “sinh ra là đã tránh hại cầu lợi”. Do đó, ông cho rằng việc cai trị bằng nhân nghĩa chỉ có thể áp dụng cho số ít chứ không thể cho toàn thể số đông. Chính vì vậy, để cai trị cần phải có pháp luật, những hình phạt thích đáng sẽ trị được số đông. Những quan điểm, tư tưởng này được thể hiện rất rõ thông qua cuốn sách Hàn Phi Tử. Và ta có thể thấy những giá trị và điều ông nói phù hợp với mọi thời đại, khi phát luật là một thể chế của chính trị.

sách hàn phi tử

Những triết lý, nhân sinh quan học hỏi được từ Hàn Phi Tử

Sách Hàn Phi Tử có thể nói là một công trình văn hóa hết sức độc đáo mang rất nhiều giá trị về nghệ thuật, chính trị, xã hội và văn học,…Trong cuốn sách là một hệ thống tư tưởng Pháp Trị rất hoàn chỉnh của Hàn Phi. Và thông qua cuốn sách ta có thể thấy được rất nhiều giá trị triết lý nhân sinh quan có thể học hỏi được từ tác giả:

  • Thứ nhất, coi trọng pháp luật: “Pháp luật là chuẩn mực cho sự thưởng phạt “dùng pháp luật để trị nước là để khen ngợi người đúng, người phải, trách đúng người quấy thôi. Pháp luật không thể a dua người sang cũng như dây mực uốn theo gỗ cong”
  • Thứ hai, trọng “thế”: “Thế là địa vị, thế lực, quyền uy của người trị vì đất nước, có vị trí hết sức quan trọng, không thể thiếu được. Thế không chỉ là địa vị, quyền hành của vua mà còn là sức mạnh của dân, của đất nước, của vận nước.” Hàn Phi cho rằng: “ngoài pháp ra thì thế cũng là yếu tố có vai trò cơ bản trong đường lối chính trị.”
  • Thứ ba, trọng “thuật”: “Thuật chính là cách thức, là phương pháp, mưu lược, thủ đoạn trong việc tuyển và sử dụng người khi giao việc, nhờ nó mà luật pháp được thực hiện, giúp nhà vua có thể trị quốc, bình thiên hạ.” Phải trọng thuật, bậc đế vương mới có thể cai trị được thiên hạ.

Giới thiệu về sách Hàn Phi Tử và bộ bách gia tranh minh

Giới thiệu về sách Hàn Phi Tử

Cuốn sách Hàn Phi Tử là một trong những đầu sách quý hiếm trong bộ Bách Gia Tranh Minh của dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Cuốn sách thể hiện sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Hàn Phi Tử, đem đến rất nhiều bài học về đời sống, xã hội và đặc biệt là chính trị.

sách hàn phi tử

Giới thiệu bộ sách Bách Gia Tranh Minh

Bộ sách Bách Gia Tranh Minh của Nguyễn Hiến Lê hiện đang được phát hành tại Bizbooks. Bộ sách này bao gồm 8 cuốn sách là: Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử,  Trang Tử, Liệt Tử Dương Tử, Mặc Tử và Hàn Phi Tử.

sách hàn phi tử

Nếu bạn muốn tham khảo thêm về cuốn sách Hàn Phi Tử thì hãy đọc thử quan bản sách hàn phi tử pdf tại đây,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *