Sách Mạnh Tử – Tinh hoa triết học Phương Đông

Xuân Thu – Chiến Thực được xem là giai đoạn phát triển nhất của tư tưởng triết học Trung Hoa cổ đại, khi xuất hiện rất nhiều nhà tư tưởng vĩ đại. Lịch sử gọi đây là thời kỳ “Bách Gia Tranh Minh” hay “Bách gia chư tử”. Mở đầu cho thời kỳ này là sự gia đời của Nho Gia do Đức Khổng Tử khai sáng, những tư tưởng triết lý này đã được Mạnh Tử thừa kế và phát triển thêm giúp hoàn thiện hệ tư tưởng, học thuyết của trường phái này. Cũng nhờ đóng góp to lớn này, Mạnh Tử được người đời xưng với danh “Á Thánh” trong Nho Giáo. Cuốn sách Mạnh Tử của dịch giả Nguyễn Hiến Lê sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ tư tưởng cùng những giá trị triết lý nhân sinh mà ông để lại cho nhân thế.

Mạnh Tử là ai?

Cuộc đời/ tiểu sử của Mạnh Tử

Mạnh Tử họ Mạnh tên Kha, tự Tử Dư, sanh vào năm thứ tư Chu liệt Vương. Ông là hậu duệ của Mạnh Tôn, thuộc dòng dõi Lỗ công; tuy nhiên, vì đã di cư sang xứ Châu (nước nhỏ phụ thuộc vào Lỗ), nên có thể coi như ông là người Châu.

Mạnh tử được người đời biết đến là nhà tư tưởng, nhà triết học xuất sắc của thời Chiến Quốc.Ông là đại biểu xuất sắc của Nho giáo trong thời kỳ nở rộ các nhà tư tưởng lớn cùng với các trường phái như Pháp gia, Nho gia,  Du thuyết, Mặc gia… (thời kỳ bách gia tranh minh).

Mạnh Tử đã kế thừa và phát triển thêm hệ thống tư tưởng của Khổng Tử với chủ trương: “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng: “con người sinh ra đã là thiện rồi nhân chi sơ bản tính thiện”. Quan điểm, tư tưởng này hoàn toàn đối lập với thuyết tính ác của Tuân Tử rằng: “nhân chi sơ bản tính ác”. Sở dĩ Mạnh Tử chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tư tưởng Khổng giáo cũng bởi phần lý do thời niên thiếu ông từng làm môn sinh của Khổng Cấp (Tử Tư) cháu nội của Khổng Tử. Trong cuốn sách Mạnh Tử, đã làm nổi bật nên quan điểm về tính thiện của con người. Ông dùng chủ trương “nhân, nghĩa, lễ, trí” để giáo dục con người, chúng đem đến rất nhiều giá trị về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

sách mạnh tử

Tư tưởng của Mạnh Tử

Mạnh Tử đề xuất tư tưởng người quân tử phải có “Hạo nhiên chính khí”, cần “Lấy Đức thu phục người khác”, “Người nhân từ khắp thiên hạ không có kẻ thù nào”. Ông cho rằng, “Thiện” và “Đức” là bản tính ban đầu của con người, và để trở thành người có lý niệm con người phải có “lòng trắc ẩn, thuộc về lòng nhân từ; sự hổ thẹn, thuộc về nghĩa khí; tâm khiêm nhường, thuộc về lễ nghi; tâm thị phi, thuộc về trí tuệ”.

Trong suốt cuộc đời của mình, Mạnh Tử đã đi rất nhiều nước chư hầu (nước Tề, nước Đằng, nước Ngụy,…) để truyền bá tư tưởng của mình, nhưng trong thời thế loạn lạc, những tư tưởng này đều không được trọng dụng. Những năm cuối đời ông viết sách và dạy học. Sách Mạnh Tử làm nổi bật nên tư tưởng Nho giáo và có giá trị rất lớn đối với đời sống con người, văn hóa và xã hội.

sách mạnh tử

Những triết lý, nhân sinh quan học hỏi được từ Mạnh Tử

Triết lý nhân sinh quan của Mạnh Tử là “thuyết tính thiện”, đây là một trong những học thuyết được đánh giá rất cao khi chúng đem đến những hệ giá trị tiêu biểu và tính hệ thống, hoàn thiện cao khi xoay quanh vũ trụ con người.  Mạnh Tử đã chỉ ra ba nguồn gốc căn bản của tính thiện con người: “tứ đoan bao gồm lòng trắc ẩn, lòng tu ố, lòng từ nhượng, lòng thị phi; những quan năng của con người và tâm do trời phú.”  Trên cơ sở kế thừa và phát triển học thuyết của Khổng Tử, Mạnh tử đã khái quát bốn đức lớn biểu hiện tính thiện của con người là “nhân, nghĩa, lễ, trí”. và cho đến nay, học thuyết về tính thiện này vẫn còn giá trị rất lớn đối với đời sống xã hội hiện đại giúp bồi dưỡng đức tính của con người, xây dựng một xã hội một cộng đồng phát triển.

Giới thiệu sách Mạnh Tử và bộ sách Bách Gia Tranh Minh.

Giới thiệu sách Mạnh Tử

Cuốn sách Mạnh Tử nằm trong bộ sách Bách Gia Tranh Minh của dịch giả Nguyễn Hiến Lê, đây là một trong những bản dịch hoàn thiện nhất của sach Manh Tu tại Việt Nam. Bên cạnh những giá trị nghệ thuật, hệ tư tưởng triết lý nhân sinh của Mạnh Tử, cuốn sách còn có rất nhiều lời bình cùng những đoạn phân tích rất sâu sắc giúp bạn đọc hiểu rõ được nét đặc sắc, giá trị mà tác phẩm đem đến.

sách mạnh tử

Đọc thử bản sách mạnh tử pdf tại đây,…

Giới thiệu bộ sách Bách Gia Tranh Minh

Bộ Bách Gia Tranh Minh của Nguyễn Hiến Lê là một trong những bộ sách quý – hiếm hiện nay, bộ sách bao gồm 8 cuốn sách: Hàn Phi Tử, Khổng Tử, Lão Tử, Liệt Tử Dương Tử, Mặc Tử, Mạnh Tử, Trang Tử và Tuân Tử.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuốn sách Mạnh Tử và bộ sách Bách Gia Tranh Minh, bạn hãy truy cập vào trang web: Bizbooks.vn hoặc liên hệ cho chúng tôi thông qua Hotline: 0243 789 2666.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *